Poptat COMES OEE

Chcete zefektívniť svoju výrobu a máte záujem o náš systém COMES OEE? Kontaktujte nás a my vás budeme okamžite kontaktovať, aby sme prediskutovali vaše požiadavky a navrhli vhodné riešenie. O cenovú ponuku na systém COMES OEE môžete požiadať vyplnením dopytového formulára.

  Comes OEE - Zlepšenie efektívnosti výrobného procesu

  Bez merania a vyhodnocovania výrobných údajov nemôže byť vaša výroba nikdy efektívnejšia

  Comes OEE pre zlepšenie efektivity

  COMES OEE je aplikáciou MES systému COMES pre vyhodnotenie efektivity výrobných liniek podniku pomocou kľúčových výrobných ukazovateľov - KPI.

  COMES OEE slúži pre poskytovanie informácií výrobnému tímu a priebežnú motiváciu jeho členov k najlepšiemu výkonu a súčasne je nástrojom manažérov pre optimalizáciu a riadenie výroby. COMES OEE poskytuje prehľad o produkcii liniek, ich odstávkach - Downtime management, počtu zhodných a nezhodných kusov a dôvodoch nezhôd - quality management.

  Comes OEE

  Čo je OEE?

  OEE je kľúčovým ukazovateľom pre podniky, ktoré sú aktívne v neustálom zlepšovaní a zoštíhľovania výroby. Využíva sa v programoch ako je Downtime management (DTM), lean manufacturing, Six Sigma alebo Kaizen. Celková efektívnosť zariadenia OEE odkrýva skryté kapacity výrobných strojov, ktorých môžu využiť výrobné tímy a dosiahnuť tak zvýšenie prevádzkového zisku.

  Vlastnosti COMES OEE

  OEE - Zber dát

  Zber dát

  COMES OEE obsahuje konfigurovateľné funkcie pre zber relevantných dát zo všetkých výrobných zariadení. Dokáže dáta zbierať automaticky alebo z ručných vstupov operátorov-odvádzanie výroby a klasifikácia prestojov a nezhôd výrobkov.

  OEE - Ovládací panely a operátorské obrazovky

  Ovládací panely a operátorské obrazovky

  COMES OEE ponúka prístup k vašim dátam z výroby v reálnom čase. Všetky zariadenia, ktoré sú napojené do aplikácie môžu byť sprístupnené a sledované na operátorských obrazovkách aj PC v kanceláriách podľa Vašich požiadaviek.

  OEE - Analýzy

  Analýzy

  Súčasťou COMES OEE sú prehľadné výstupy-grafy, tabuľky a protokoly, ktoré užívateľovi poskytujú jednoduché ale aj komplexné štatistiky pre analýzy priebehu výroby. Aplikácia slúži ako základ pre optimalizáciu a supervízne riadenie výroby.

  OEE - Znižovanie nákladov

  Znižovanie nákladov

  Dostupnosť, produktivita a kvalitatívne straty majú rôzny vplyv na vaše náklady. COMES OEE pomáha šetriť náklady tým, že sleduje straty v produkcii a ukazuje tie straty, ktoré majú vplyv na váš prevádzkový zisk.

  OEE - Prepojiteľnosť

  Prepojiteľnosť

  COMES OEE môžeme prepojiť s prakticky akýmkoľvek meracím zariadením alebo prístrojom. Môžete tak získavať hodnoverné dáta o toku materiálov a výrobkov vo výrobnom procese a výrobnými strojmi.

  OEE - Integrácia s ERP, MES a softvérom pre údržbu

  Integrácia s ERP, MES a softvérom pre údržbu

  COMES OEE môže byť úplne začlenený do vášho systému riadenia výroby. Prepojenie s inštalovaným ERP systémom umožňuje pracovníkom vo výrobe predávať dáta o výrobných kontraktoch a zbierať k ním príslušné údaje. COMES OEE potom predáva dáta a spracované výsledky späť do ERP systému podniku.

  OEE - Reporting

  Reporting

  COMES OEE poskytuje užívateľom širokú škálu konfigurovateľných protokolov. Ich vlastnosti vám radi predstavíme pri prezentácii systému priamo vo vašej firme.

  OEE - Funkcie, ktoré vám uľahčia využitie!

  Funkcie, ktoré vám uľahčia využitie!

  Nastaviteľné číselníky, zmenové vzory, plánovač smien, skupiny výrobných strojov a ovládanie prístupu užívateľov vám pomôžu adaptovať COMES OEE vašim špecifickým potrebám.

  OEE - Zálohovanie dát

  Zálohovanie dát

  Aplikáciaje zálohovaná automaticky každý deň a zálohy sú ukladané na serveri. Uchováva sa len posledných 10 záloh. Okrem záloh, ktoré sa vytvárajú automaticky, môže používateľ s administrátorskými právami vykonávať zálohovanie aj ručne.

  Kto stojí za Comes OEE

  Spoločnosť COMPAS Automation, spol. s r.o. sa od svojho založenia neustále rozvíja. Perspektívne technické riešenia, ekonomické výsledky a silný inžiniersky tím vytvárajú predpoklady pre dlhodobé obchodné partnerstvá výrobných spoločností a dodávateľov technológií. Spoločnosť ponúka odborné zázemie, ktoré je veľmi dôležité pre budovanie koncepčného charakteru investičných celkov, automatizácie a výrobných informačných systémov (MES) veľkých podnikov.

  30
  roky skúseností
  100+
  inžinieri
  3000+
  úspešných projektov
  Video o společnosti Comas Autoamtizace