COMES OEE je silným nástrojom, pomocou ktorého dostane Váš produkčný tím efektivitu výroby a jej riadenie pevne do svojich rúk! Môžete jednoducho zbierať a ukladať výrobné dáta v reálnom čase aCOMES OEE potom vizualizuje a analyzuje Vaše rezervy a straty. Takmer okamžite tak zistíte kapacity výrobných strojov a príčiny nízkej efektivity výroby. COMES OEE je nástrojom pre každodenné zlepšovanie Vašej výroby.

Aplikácia COMES OEE, doplnená o ďalšie funkcie COMES, slúži podnikom pre riadenie diskrétnej výroby.

Architektúra

Aplikácia

COMES OEE je aplikáciou výrobného informačného systému COMES, ktorá využíva funkčností systémových modulov COMES Logon a COMES Modeller. Preto je možné ju doplniť o špeciálne užívateľské funkcie. Podniku ponúka vysokú výkonnosť od niekoľkých až po stovky liniek. IT platforma klient - server umožňuje ochranu dát a webová architektúra transparentnú dostupnosť výsledkov výroby v reálnom čase pre stacionárne aj mobilné prostriedky užívateľov. Významným prínosom sú tiež minimálne nároky na HW a administráciu systému.

Zber dát a operátorské obrazovky

COMES OEE automaticky zbiera dáta o chode výrobných liniek a počte vyrábaných výrobkov prostredníctvom dodaného HW. Ďalšie dáta zbiera COMES OEE prostredníctvom ručných vstupov operátorov vo výrobe, napr. klasifikáciu prestojov a nezhôd výrobkov.

Vizualizácia vo výrobe a na PC manažérov

COMES OEE zobrazuje výsledky prostredníctvom klienta systému COMES - webového prehliadača. Súčasťou vizualizácie sú ako obrazovky operátorských terminálov vo výrobe, tak PC užívateľov pre zobrazenie štatistík a analýzu výsledkov. Pre rýchly prehľad, spolu s ďalšími funkciami systému COMES, môže aplikácia slúžiť ako základ pre optimalizáciu a supervízne riadenie výroby.

Konfigurácia

Aplikácia umožňuje jednoduché prispôsobenie konkrétnym podmienkam výrobného podniku a užívateľov. Konfigurovať aplikáciu je možné prostredníctvom číselníkov užívateľov, strojov, liniek a výrobkov, komunikácie so strojmi, nastavenie operátorských obrazoviek, vlastností výstupných zostáv ai.

Zálohovanie dát

Aplikácia je zálohovaná automaticky každý deň a zálohy sú ukladané na disk servera. Uchováva sa len posledných 10 záloh. Okrem záloh, ktoré sa vytvárajú automaticky, môže užívateľ s administrátorskými právami vykonávať zálohovanie ručne.

KPI a štatistiky

Vizualizujte výsledky Vašej výroby! COMES OEE umožní jasne a prehľadne graficky znázorniť relevantné dáta o výrobe v reálnom čase. 

COMES OEE obsahuje výstupné štatistiky v podobe parametrizovateľných protokolov, ďalšie protokoly je možné na konkrétnu požiadavku ďalej doplniť. Štandardné protokoly sú:

  • Priebeh výroby
  • Protokol prestojov
  • Andon výstup efektivity 
  • Protokol nezhôd (vád výrobkov)
  • Protokol kvality výroby
  • Protokoly OEE
  • Zmenové protokoly

Rad ďalších štatistík, výstupov a funkcií dodávame ako opciu.