Comes OEE pre zlepšenie efektivity

Comes OEE > Comes OEE pre zlepšenie efektivity

COMES OEE je silným nástrojom, pomocou ktorého dostane Váš produkčný tím efektivitu výroby a jej riadenie pevne do svojich rúk! Môžete jednoducho zbierať a ukladať výrobné dáta v reálnom čase aCOMES OEE potom vizualizuje a analyzuje Vaše rezervy a straty. Takmer okamžite tak zistíte kapacity výrobných strojov a príčiny nízkej efektivity výroby. COMES OEE je nástrojom pre každodenné zlepšovanie Vašej výroby.

Aplikácia COMES OEE, doplnená o ďalšie funkcie COMES, slúži podnikom pre riadenie diskrétnej výroby.+

Kľúčové vlastnosti systému COMES OEE

Aplikácia

COMES OEE je aplikáciou výrobného informačného systému COMES, ktorá využíva funkčností systémových modulov COMES Logon a COMES Modeller. Preto je možné ju doplniť o špeciálne užívateľské funkcie. Podniku ponúka vysokú výkonnosť od niekoľkých až po stovky liniek. IT platforma klient – server umožňuje ochranu dát a webová architektúra transparentnú dostupnosť výsledkov výroby v reálnom čase pre stacionárne aj mobilné prostriedky užívateľov. Významným prínosom sú tiež minimálne nároky na HW a administráciu systému.

Přesná data – sběr výrobních dat ze strojů

COMES OEE automaticky zbiera dáta o chode výrobných liniek a počte vyrábaných výrobkov prostredníctvom dodaného HW. Ďalšie dáta zbiera COMES OEE prostredníctvom ručných vstupov operátorov vo výrobe, napr. klasifikáciu prestojov a nezhôd výrobkov.

COMES OEE architektura

KPI a statistiky

Vizualizujte výsledky Vaší výroby pro motivaci operátorů i výrobních týmů! COMES OEE umožní jasně a přehledně graficky znázornit relevantní data o výrobě v reálném čase. COMES OEE obsahuje výstupní statistiky v podobě parametrizovatelných protokolů, další protokoly je možno na konkrétní požadavek dále doplnit. Standardními protokoly jsou:

  • Průběh výroby
  • Protokol prostojů
  • Andon výstup efektivity
  • Protokol neshod
  • Protokol kvality výroby
  • Protokoly OEE
  • Směnové protokoly

Řadu dalších statistik, výstupů a funkcí dodáváme jako opci.

Vizualizácia vo výrobe a na PC manažérov

COMES OEE zobrazuje výsledky prostredníctvom klienta systému COMES – webového prehliadača. Súčasťou vizualizácie sú ako obrazovky operátorských terminálov vo výrobe, tak PC užívateľov pre zobrazenie štatistík a analýzu výsledkov. Pre rýchly prehľad, spolu s ďalšími funkciami systému COMES, môže aplikácia slúžiť ako základ pre optimalizáciu a supervízne riadenie výroby.

Comes OEE Andon - vizualizace ve výrobě i na PC manažerů

Konfigurácia

Aplikácia umožňuje jednoduché prispôsobenie konkrétnym podmienkam výrobného podniku a užívateľov. Konfigurovať aplikáciu je možné prostredníctvom číselníkov užívateľov, strojov, liniek a výrobkov, komunikácie so strojmi, nastavenie operátorských obrazoviek, vlastností výstupných zostáv ai.

Zálohovanie dát

Aplikácia je zálohovaná automaticky každý deň a zálohy sú ukladané na disk servera. Uchováva sa len posledných 10 záloh. Okrem záloh, ktoré sa vytvárajú automaticky, môže užívateľ s administrátorskými právami vykonávať zálohovanie ručne.