FAQ – Časté otázky

Comes OEE > FAQ – Časté otázky

Je súčasťou COMES OEE vizualizácia Andon priamo vo výrobnej hale?

Vizualizácia na veľkoplošné obrazovky umiestnené vo výrobnom procese je často požadovanou opciou COMES OEE.Pripravujeme ju na mieru podľa priania zadávateľa a máme veľmi pozitívne referencie. Zvyčajne využívame HW veľkoplošných TV, ktoré sú zavesené vo výrobnej hale nad pracoviskami u liniek alebo strojov.

Je možné vytvoriť aj ďalšie výstupy, ktoré nie sú súčasťou aplikácie?

Áno, na želanie pripravujeme aj špeciálne výstupy z COMES OEE. Preškolený užívateľ si môže aj sám vytvoriť vlastné výstupy vďaka platforme systému COMES a vývojovom prostredí COMES Modeller.

Je prepojenie na IT systém podniku súčasťou COMES OEE?

Komunikácia s podnikovým IT systém alebo ERP je možná a pripravujeme ju na mieru podľa požiadaviek zadávateľa. Vzhľadom k tomu, že COMES systém je produktom firmy COMPAS, nemáme principiálne žiadne technické obmedzenia v komunikácii s akýmkoľvek súčasným IT systémom. Môžeme uviesť reaizované príklady komunikácie so systémami SAP, HELIOS, OR SYSTEM, DIMENZE ai.