COMES OEE vo spoločnosti Medin a.s.

Identifikácia prestojov, analýza a následné primerané nápravné opatrenia

Comes OEE > COMES OEE vo spoločnosti Medin a.s.

V roku 2012 došlo v našej spoločnostiktorá je najväčším výrobcom zdravotníckych nástrojov a traumatologických implantátov v Českej republikek zásadnému rozšíreniu strojového parkuDôvodom bol vzrastajúci dopyt po našich výrobkoch a zároveň snaha vyrábať čo najefektívnejšie a najekonomickejšie.