Spoločnosť HBM Pharma Martin je partnerom pre zmluvnú výrobu farmaceutických prípravkov a to v oblastiach výroby injekčných roztokov v ampulkách, výroby a balenia tabliet a kontroly kvality a uvoľnení liekov v rámci EC/EEA.
V roku 2013 bolo v našej spoločnosti rozhodnuté o zavedení systému, ktorý by nám s narastajúcim objemom výroby pomohol riešiť vysokú frekvenciu zmien vo výrobnom programe, znížil chybovosť manuálneho zbierania dát z výrobných zariadení, zložitú údržbu a analýzu dát.

Vízia pred implementáciou

  • znížiť prácnosť zbierania dát o dianí na linkách
  • zabezpečiť validitu získaných dát
  • odstrániť duplicitnú údržbu, chybovosť dát
  • zabezpečiť automatický tok dát medzi výrobnými linkami a SAP
  • získať podrobnejšie informácie o dianí na linkách
  • mať dáta o dianí na linkách v reálnom čase
  • mať možnosť analyzovať výkony a prestoje na linkách
  • mať lepšie možnosti reportingu a vizualizácie KPI
  • získať čas na analyzovanie problémov, zvýšiť produktivitu

Ako dodávateľa tejto aplikácie sme zvolili spoločnosť COMPAS automatizace, spol. s.r.o. a jej produkt COMES OEE. Aplikácia je výhodná svojou modularitou, univerzálnosťou a možnosťou automatického zberu dát s elimináciou vplyvu obsluhy. Nad dátami možno vytvárať reporty s vyhodnotením výkonnostných ukazovateľov OEE. Ďalšou výhodou je možnosť do systému pristupovať v podstate kdekoľvek, cez webový prehliadač.
Implementácia prebehla v druhej koncom roka 2013. Systém nám momentálne monitoruje chod 11 výrobných liniek. Nainštalovanie, odskúšanie a školenie obsluhy prebehlo v priebehu niekoľkých dní. Samotnú inštaláciu hardvéru na zber dát z jednotlivých výrobných liniek sme vykonali vlastnými pracovníkmi údržby. Po uvedení COMES OEE do prevádzky sme sa veľmi rýchlo naučili systém ovládať. Dnes máme k dispozícii dáta ohľadom vyťaženia strojov a ich produktivity.

Implementované funkcie riadenia výroby

1. Načítanie procesnej zákazky z ERP systému SAP, tj.   
    dáta výrobného príkazu (linka, šarža, výrobok, veľkosť výrobnej dávky, plánovaný čas výroby)
2. Monitorovanie výroby
    - Klasifikovanie vzniknutých prestojov
    -
Klasifikovanie vzniknutých nezhôd (vzorky, nepodarky)
    -
Kontrola vyrobeného množstva výrobkov
3. Odvádzanie výroby do ERP systému SAP
   
skutočný čas výroby, skutočný čas prestojov

Implementácia systému COMES bola pre nás prínosným krokom a do budúcna plánujeme jeho rozšírenie na ďalšie stroje a o ďalšie funkčnosti, napr. podpora práce laboratória (QC), elektronický záznam o šarži, riadenie údržby ai.

Ing. Anna Gajdošová
HBM Pharma Internal Auditor
Mgr. Michal Chalupčík
Process Engineering