Spoločnosť Mliekareň Čejetičky, spol. s r.o. v Mladej Boleslavi sa zaoberá výrobou mliečnych výrobkov konzumného charakteru, jedná sa o mlieko, smotanu, kyslé tekuté mliečne výrobky, tvaroh a maslo.

V roku 2013 sme sa v našej spoločnosti rozhodli na nasadenie systému, ktorý by nám umožnil sledovať výrobu a následne zlepšovať efektivitu výrobných zariadení. Ako dodávateľa tejto aplikácie sme zvolili spoločnosť COMPAS automatizace, spol. s.r.o. a jej produkt COMES OEE.

Tento systém je výhodný svojou modularitou, univerzálnosťou a možnosťou automatického zberu dát s elimináciou vplyvu obsluhy. Nad dátami možno vytvárať reporty s vyhodnotením výkonnostných ukazovateľov OEE. Ďalšou výhodou je možnosť do systému pristupovať v podstate kdekoľvek, cez webový prehliadač.

Implementácia prebehla v druhej polovici roka 2013. Nainštalovanie, odskúšanie a školenie obsluhy prebehlo v poriadku dní. Systém nám momentálne monitoruje chod 4 ks plničiek. Signály o chode a stave čítačov od týchto strojov sú zapojené do prevodníka, ktorý zabezpečuje ich prevod na komunikačné rozhranie ethernet. Samotnú inštaláciu zberu dát z jednotlivých strojov sme vykonali vlastnými pracovníkmi údržby. Po uvedení COMES OEE do prevádzky sme sa veľmi rýchlo naučili systém ovládať. Dnes máme k dispozícii dáta ohľadom vyťaženia strojov a ich produktivity.
Implementácia systému COMES bola pre nás prínosným krokom a do budúcna plánujeme jeho rozšírenie na ďalšie stroje a o ďalšie funkčnosti.

Josef Drahoňovský
Vedúci výroby