Spoločnosť Kostelecké uzeniny a.s., súčasť skupiny Agrofert, patrí medzi najväčších výrobcov údenín a mäsa v ČR. Do firmy patria závody Kostelec, Maso Planá n.L. a Most. Tak veľký podnik s výkonnými technológiami určenými pre hromadnú výrobu potrebuje nepretržite sledovať efektivitu výrobného procesu a jednotlivých zariadení. Operatívnymi informáciami z výroby je možné viac motivovať výrobné tímy, aby dosahovali najlepšie výsledky.

Implementácia COMES OEE v Kosteleckých uzeninách a.s.

Na prelome rokov 2012 a 2013 sa v našej spoločnosti udialo veľa zmien. Po vykonanej špecializácii prevádzok sme začali cítiť potrebu podrobnej znalosti úzkych miest vo výrobnom reťazci v jednotlivých výrobných závodoch firmy. Keďže je naša firma jedným z najväčších producentov výsekového mäsa a údenárskych a mäsových výrobkov v rámci Českej republiky, sme pod čoraz väčším tlakom zo strany odberateľov, ktorí požadujú kvalitné výrobky dodané v požadovanom čase. Kvalita výroby je neoddeliteľne spätá aj s plynulou a dobre naplánovanú výrobou. Dobre plánovaná a fungujúca výroba prináša aj bonusy vo forme vyššej efektivity.

Pre popis výroby v čase, monitoring chodu jednotlivých strojov, možnosť identifikácie prestojov a mnoho ďalších funkcionalít sa javil ako ideálny systém COMES OEE od spoločnosti COMPAS automatizácie, spol. s r.o. Ako sa naozaj ukázalo, jedná sa o jednoduchý a prehľadný systém na spracovanie zaznamenaných dát s možnosťou tvorby tabuliek, grafov a prehľadových diagramov. Nemenej dôležitým faktorom pri rozhodovaní o kúpe bola aj veľmi priaznivá obstarávacia cena. Ďalej nás potom zaujala možnosť systém modulárne rozširovať, keď to v budúcnosti budeme potrebovať. Nespornou výhodou pre užívateľa je možnosť pripojiť sa do systému v podstate kdekoľvek, cez bežný webový prehliadač.

Samotnú inštaláciu zberu dát na výrobné stroje sme vykonali svojimi vlastnými pracovníkmi údržby. Ako kľúčové miesto na vyskúšanie funkčnosti systému sme vybrali prevádzku baliarne, kde sme hneď na začiatku zapojili do systému všetkých 10 baliacich liniek. Po uvedení COMES OEE do prevádzky sme sa veľmi rýchlo naučili systém ovládať. Ocenili sme tiež ochotu pracovníkov technickej podpory dodávateľa, kedy hlavne po spustení systému ho bolo potrebné nastaviť tak, aby vyhovoval všetkým našim potrebám a predstavám. Veľmi skoro sme zo zaznamenaných dát mohli vytvoriť časozberný obraz prevádzky baličiek a vykonať analýzu situácie. Po krátkom čase sme sa tiež rozhodli vyskúšať možnosť on-line identifikácie prestojov. S úspechom sme nainštalovali na stroje dotykové terminály a obsluha po krátkom zaškolení identifikuje prestoje priamo na pracovisku a to v dobe vzniku prestoja, čo ocenili najmä majstri dielní, ktorí majú informácie o problémoch vo výrobe doslova on-line. Toto rozšírenie sa teda osvedčilo a prinieslo do systému ešte lepší celkový prehľad.

V následných krokoch sme postupne rozšírili systém o ďalšie stroje. Dnes máme v systéme zapojených cca 90 strojov z troch vzdialených prevádzok. Priebežne prebieha plánovanie ďalšieho rozširovania systému o nové vstupy, pretože dáta z tohto systému sa stala neodmysliteľnou súčasťou života firmy.

Vďaka systému COMES OEE sa nám podarilo zvládnuť lepšie plánovanie jednotlivých výrobných operácií a naladiť tak výrobný proces k lepšej nadväznosti. Ďalej sme odhalili aj niektoré slabé miesta vo výrobnom reťazci, o ktorých sme predtým nevedeli, na ktoré sa teraz môžeme plne sústrediť a pokúsiť sa napraviť situáciu. Zaujímavou vlastnosťou tohto "sledovacieho" systému je aj zvýšená disciplína obsluhy výrobných strojov, tzv. Admiralsky efekt či odľahčene "veľký brat sa pozerá".

Po takmer polročnom prevádzky môžeme konštatovať, že systém COMES OEE sa plne osvedčil a v niektorých ohľadoch dokonca predčil naše očakávania.

Ing. Martin Duba

majster technických služieb, Kostelecké uzeniny a.s.