V roku 2012 došlo v našej spoločnosti, ktorá je najväčším výrobcom zdravotníckych nástrojov a traumatologických implantátov v Českej republike, k zásadnému rozšíreniu strojového parku. Dôvodom bol vzrastajúci dopyt po našich výrobkoch a zároveň snaha vyrábať čo najefektívnejšie a najekonomickejšie.

Zásadnou otázkou pre vedenie podniku bolo to, ako zabezpečiť, aby nové zariadenia bola využívaná v maximálnej možnej miere. Rozhodli sme sa preto zaobstarať nejaký jednoduchý monitorovací systém, ktorý by nám umožnil prestoje identifikovať, analyzovať a následne prijímať adekvátne nápravné opatrenia.

Po preskúmaní trhu sme zvolili systém COMES OEE od spoločnosti COMPAS automatizace, spol. s r.o. Vyhovoval nám svojou jednoduchosťou, modulárnosťou aj cenou. Rozhodli sme sa ísť cestou postupnej implementácie a inštalovať monitorovacie zariadenie na jeden kľúčový stroj, naučiť sa s ním pracovať, vyhodnotiť jeho prínos a následne sa rozhodnúť o jeho prípadnom rozšírení.

Inštalácia systému a jeho odskúšanie trvalo len niekoľko dní. Príjemným prekvapením pre mňa bola jednoduchosť použitia, ktorá umožnila vyškoliť obsluhu doslova behom pár desiatok minút. V zásade okamžite po nainštalovaní mi systém hlásil, či stroj beží alebo stojí. Počas nasledujúcich dvoch týždňov, kedy sme sa so systémom zoznamovali, prebiehala priama komunikácia s technickou podporou, ktorá nám prakticky on-line pomohla s vyriešením všetkých nejasností.
Dnes máme k dispozícii dáta vyťaženia stroja, typu jednotlivých prestojov, produktivity a nepodarkov. Na základe týchto dát sme schopní určiť problémy a prijímať opatrenia na ich odstránenie. Navyše v rovnakom systéme pripravujeme front práce pre daný stroj.
 

Ďalšie prínosy systému COMES OEE osobne vidím v:

  • získaní prehľadu vedúcich pracovníkov o aktuálnom stave a efektivite zariadení (vďaka webovej aplikácii prakticky kedykoľvek a odkiaľkoľvek)
  • odhalení plytvania a to predovšetkým vďaka vizualizácii a vierohodnosti automaticky zozbieraných dát
  • sledovaní efektivity starších zariadení, u ktorých dnes nemáme presné informácie potrebné pre rozhodovanie o ich prípadnej obnove
  • zmene prístupu obsluhy, ktorá si je dnes vedomá toho, že im vedúci pracovníci "vidí pod ruky" bez toho, aby museli byť fyzicky

Vďaka všetkým týmto výhodám sme vyhodnotili celý projekt ako veľmi prínosný a rozhodli sme sa k rozšíreniu na ďalšie zariadenia.

Michal Steinvald
výrobný riaditeľ spoločnosti MEDIN, a.s.