Spoločnosť Kovona System a.s. sa zaoberá predovšetkým veľkosériovú kovovýrobou. Jedným z princípov, na ktorých spoločnosť stavia, je nákladová optimalizácia výroby formou neustáleho zdokonaľovania procesov a využívaním sofistikovaných technológií.

Implementácia COMES OEE vo firme KOVONA SYSTEM a.s.

V roku 2012 sme sa rozhodli uskutočniť výberové konanie na dodávateľa výrobného informačného systému, ktorý by nám pomohol zvyšovať efektivitu kľúčových výrobných zariadení. V rámci výberového konania sme v závere roka zvolili spoločnosť Compas automatizace, spol. s.r.o. a jej produkt COMES OEE ako víťazného dodávateľa. Tento systém nám vyhovoval svojou univerzálnosťou, modularitou, jednoduchou obsluhou, možnosťou prispôsobenia funkcionality naším potrebám a v neposlednom rade aj cenou.

Implementácia, ktorá obsahovala aj vytvorenie dokumentu "funkčná špecifikácia" trvala niekoľko týždňov a bola dokončená v marci 2013.

Systém nám momentálne umožňuje monitorovať chod 4 valcovacích liniek na výrobu otvorených profilov a lisu 630 t pre výrobu kovových výliskov, pričom signály o chode a odstávke zariadenia sú snímané priamo z riadiaceho systému liniek a lisu. Obsluha je potom povinná jednoduchým spôsobom cez dotykové terminály alebo PC, klasifikovať vzniknutý prestoj z možných preddefinovaných prestojov, zadávať údaje o vyrobenom množstve a kvalite výroby. Majstri, vedúci pracovníci a údržba sú potom schopní podľa potreby rýchlo reagovať na vzniknutú situáciu.

Systém COMES máme prepojený s nadradeným ERP systémom, z ktorého načítame výrobné príkazy pre konkrétne stroje, máme teda prehľad o aktuálnom stave výroby (množstvo vyrobených kusov / ton, na výrobný príkaz, údaje o kvalite, prestojoch a dostupnosti zariadení). Poskytovaná dáta nám potom umožňujú vykonávať hlbšiu analýzu, nájsť príčiny problémov a prijímať opatrenia, ktoré majú za cieľ minimalizovať prostojovost, zvyšovať efektivitu a kvalitu výroby.

Iný modul systému COMES Historian nám ďalej umožňuje v reálnom čase monitorovať a archivovať vybrané technologické parametre liniek ako napr. valcovacie rýchlosť, nastavenú dĺžku vyrábaných profilov, teplotu ložísk ai s možnosťou spätnej analýzy v prípade potreby.

Implementácia systému COMES bola pre nás určite prínosným krokom a preto chceme systém COMES aj naďalej rozširovať o zapojenie ďalších výrobné zariadenia.

Jiří Chrastina, výrobno-technický riaditeľ spoločnosti KOVONA SYSTEM a.s.