COMES OEE prospekt obsahuje stručný popis funkcií aplikácie a tieto informácie:

 • Konfigurácia
 • Zber dát a operátorská obrazovka
 • Vizualizácia vo výrobe a na PC manažérov
 • Výpočty štatistík a ich vizualizácia
 • Protokolovanie
 • Zálohovánie dát

 Podrobný popis - návod pre užívateľa a administrátora je súčasťou dodávky aplikácie.

Výrobný informačný systém COMES obsahuje MES funkcie podľa štandardu MESA. K prednostiam ponúkaného výrobného informačného systému COMES patrí aj možnosť implementácie v rôznych odvetviach priemyslu vrátane odvetvia s vysokými nárokmi na kvalitu ako je automobilový priemysel alebo regulovaných odvetví ako je potravinárstvo alebo farmácia.

Výrobný informačný systém COMES obsahuje tieto skupiny funkcií:

 • krátkodobé kapacitné plánovanie výroby (týždenné, denné plány)
 • prehľadová vizualizácia a operatívne riadenie výroby
 • riadenie pracovných síl vo výrobe
 • receptúry a ich správa
 • materiály a ich správa (operatívne inventúra), kusovníky
 • označovanie výrobkov (čiarový kód, 2D, RFID)
 • traceability
 • zber, zobrazenie, analýza a archivácia technologických dát
 • podpora optimalizácie technologických procesov
 • podpora optimalizácie kvality
 • zber výrobných dát (kusy, prestoje, defekty, ...)
 • výrobné bilancie (zmenové protokoly, spotreby materiálov a energií), KPI (OEE)
 • dokumentácia výroby, výrobné protokoly
 • komunikácie (na IT systémy (ERP, MIS) a do technológie (riadiace systémy, systémy značenia, ...)
 • riadenie údržby

COMPAS automatizace je česká inžiniersko-dodávateľská spoločnosť, ktorá ponúka inteligentné riešenie priemyselnej automatizácie na platforme techniky SIEMENS a výrobných informačných systémov MES na platforme najmodernejších riadiacich a IT technológií.

Profil firmy pro automotive a diskrétní výroby k stiahnutiu tu.

Profil firmy pro procesní dávkovou výrobu k stiahnutiu tu.