Zavádzanie a implementácia projektu OEE nekončí len s nákupom softvéru. Po začatí projektu OEE budú smerovať ďalšie aktivity k úspechu nasadenia COMES OEE. Ako výsledok projektu OEE získate novú KPI - Celkovú efektivitu zariadení. To môže mať zásadný pozitívny vplyv na Vaše podnikanie.

COMPAS odborníci na Vás prevedú celým procesom, prípravou, inštaláciou i využívaním COMES OEE, aby ste získali čo najviac prínosov z projektu OEE. COMPAS konzultanti Vám pomôžu s projektom OEE, udržať veci jasné a jednoduché.

Pomôžeme Vám v etapách projektu:

  • Návrh a riešenie technickej infraštruktúry (HW+SW)
  • Vykonávame inštaláciu, sprevádzkovanie, školenia na správu, archiváciu dát a výsledkov
  • Spoločne stanovíme užívateľov a ich úlohy (kľúčoví používatelia a ich nástroje pre analýzu výsledkov, ostatní používatelia - operátori ai.)
  • Procesné zavedenie COMES OEE
  • Riadenie procesu zlepšovania výroby a OEE

Súčasťou podpory sú školenia užívateľov COMES OEE.

S COMES OEE získate informácie pre denné riadenie a zlepšovanie výroby. COMES je podnikmi využívaný pre monitoring výroby, odhaľovanie a minimalizáciu strát vo výrobe s cieľom zlepšovania efektivity výrobných zariadení. Rozšírením o ďalšie funkcie COMES slúži aj pre riadenie diskrétnej výroby!