Je súčasťou COMES OEE vizualizácia Andon priamo vo výrobnej hale?

Odpoveď COMPAS:

Vizualizácia na veľkoplošné obrazovky umiestnené vo výrobnom procese je často požadovanou opciou COMES OEE. Pripravujeme ju na mieru podľa priania zadávateľa a máme veľmi pozitívne referencie. Zvyčajne využívame HW veľkoplošných TV, ktoré sú zavesené vo výrobnej hale nad pracoviskami u liniek alebo strojov.

Je možné vytvoriť aj ďalšie výstupy, ktoré nie sú súčasťou aplikácie?

Odpoveď COMPAS:

Áno, na želanie pripravujeme aj špeciálne výstupy z COMES OEE. Preškolený užívateľ si môže aj sám vytvoriť vlastné výstupy vďaka platforme systému COMES a vývojovom prostredí COMES Modeller.

Je prepojenie na IT systém podniku súčasťou COMES OEE?

Odpoveď COMPAS:

Komunikácia s podnikovým IT systém alebo ERP je možná a pripravujeme ju na mieru podľa požiadaviek zadávateľa. Vzhľadom k tomu, že COMES systém je produktom firmy COMPAS, nemáme principiálne žiadne technické obmedzenia v komunikácii s akýmkoľvek súčasným IT systémom. Môžeme uviesť reaizované príklady komunikácie so systémami SAP, HELIOS, OR SYSTEM, DIMENZE ai.